Aflossingsvrije hypotheek Annuiteitenhypotheek Bankspaarhypotheek Beleggingshypotheek Levenhypotheek Lineaire hypotheek Spaarhypotheek
Ga naar de hoofdpagina
Wat is een annuiteitenhypotheek?  Rente annuiteitenhypotheek  Berekenen annuiteitenhypotheek  Belastingen en hypotheekrenteaftrek  Voordelen en nadelen  Laatste hypotheeknieuws

Berekenen maandlasten bij een annuïteitenhypotheek

Op deze site vindt u uitgebreide informatie over de annuïteitenhypotheek. De (maand)last bij een annuïteitenhypotheek bestaat uit 2 delen: hypotheekrente en aflossing. Het unieke van de annuïteitenhypotheek is dat deze maandlast gedurende de gehele looptijd van de (rentevaste periode van) hypotheek gelijk blijft.

De vaste (bruto) maandlast wordt de annuïteit genoemd. Deze annuïteit wordt berekend aan de hand van een ingewikkelde formule. Op deze pagina gaan we uitgebreid in op de formule van de annuïteit en de berekening van maandlasten van een annuïteitenhypotheek.

Toelichting berekening annuïteitenhypotheek

Bij het berekenen van de maandlast van een annuïteitenhypotheek, zijn de volgende variabelen van belang:
  • hypotheek = het uitstaande hypotheekbedrag
  • hypotheekrente = het te betalen rentepercentage (5% wordt 0,05)
  • looptijd = aantal betalingen, in dit geval de looptijd in maanden
  • annuïteit = de vaste maandlast bestaande uit hypotheekrente en aflossing
In onderstaande formules maken we gebruik van de volgende tekens:

^ = tot de macht
/ = delen door
* = vermenigvuldigen met

De hypotheekrente wordt altijd nominaal en per jaar weergegeven. Voor de maandlast, dienen we dit rentetarief om te rekenen naar een rente per maand.

maandrente = jaarrente / 12

De formule om de annuïteit te berekenen is als volgt:

annuïteit = (maandrente / (1 - ((1 + maandrente) ^ -aantal periodes))) * hypotheekbedrag

Voorbeeld berekenen annuïteitenhypotheek

Hieronder beschrijven we een voorbeeld van een berekening van de annuïteit:
  • hypotheek = 100.000
  • hypotheekrente = 5% per jaar
  • looptijd = 360 maanden (30 jaar)
maandrente = 0,05 / 12 = 0.00416666

annuïteit = (0,00416666 / (1 - ((1 + 0,00416666) ^ -360))) * 100.000 = 537

De annuïteit / bruto maandlast komt bij deze annuïteitenhypotheek dus uit op € 537 per maand. Hierbij wordt geen rekening gehouden met eventuele premies voor een overlijdensrisicoverzekering (en/of een woonlastenverzekering).

Om deze bruto hypotheeklasten om te rekenen naar netto hypotheeklasten, dient gekeken te worden naar het eventuele belastingvoordeel (hypotheekrenteaftrek). Voor deze berekening, verwijzen wij naar onderstaande link.

Wilt u zelf online de bruto en netto maandlasten van een annuïteitenhypotheek berekenen, klik dan hier.

Rente annuiteitenhypotheek
periode nhg 60% 80% 100%
1 jaar 2,70% 2,75% 2,85% 3,33%
5 jaar 3,45% 3,55% 3,65% 4,00%
10 jaar 3,61% 3,78% 3,90% 4,11%
15 jaar 3,85% 3,98% 4,06% 4,30%
20 jaar 3,84% 4,05% 4,11% 4,35%
rente per: 30-09-2022
overzicht van alle rentestanden
Meer websites over rente:
Hypotheekrente overzicht
Internetsparen, deposito
Internationale rentes zoals Euribor