Aflossingsvrije hypotheek Annuiteitenhypotheek Bankspaarhypotheek Beleggingshypotheek Levenhypotheek Lineaire hypotheek Spaarhypotheek
Ga naar de hoofdpagina
Wat is een annuiteitenhypotheek?  Rente annuiteitenhypotheek  Berekenen annuiteitenhypotheek  Belastingen en hypotheekrenteaftrek  Voordelen en nadelen  Laatste hypotheeknieuws

Wat is een annuïteitenhypotheek?

Een annuïteitenhypotheek is een hypotheekvorm waarbij de hypotheeklening tijdens de looptijd van de hypotheek volledig wordt afgelost. Het unieke van de annuïteitenhypotheek is dat de bruto maandlast gedurende de looptijd van de (rentevaste periode van) de hypotheek gelijk blijft. Deze vaste maandlast wordt de annuïteit genoemd. De annuïteit wordt berekend met een ingewikkelde formule. De annuïteit bestaat uit 2 bestanddelen:
  • Rente:
    De rente wordt berekend door het nog uitstaande hypotheekbedrag te vermenigvuldigen met het rentepercentage
  • Aflossing:
    De aflossing wordt berekend door de rentecomponent af te trekken van het vaste maandbedrag
In de eerste maand bestaat de maandlast vooral uit rente. Dat is logisch, omdat er dan nog vrijwel niets is afgelost. In de laatste maand (wanneer er al vele aflossingen hebben plaatsgehad en er bijna geen hypotheek meer over is) bestaat de maandlast vrijwel volledig uit aflossing. Voor het afdekken van het overlijdensrisico dient een losse overlijdensrisicoverzekering afgesloten te worden. Vaak wordt hierbij gekozen voor overlijdensrisicoverzekering waarbij de dekking bij overlijden annuitair daalt. Omdat de hypotheeklening ook annuitair daalt, past een annuitair dalende overlijdensrisicoverzekering perfect bij deze hypotheekvorm.

In Nederland kennen we de hypotheekrenteaftrek. Dat houdt in dat de betaalde hypotheekrente vaak aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting.

Per 1 januari 2013 is de hypotheekrenteaftrek aangepast. Iedere starter die vanaf die datum een woning koopt en daarvoor een hypotheek afsluit, is verplicht om deze hypotheek volledig annuitair of lineair af te lossen. Doet men dit niet, dan is de hypotheekrente niet aftrekbaar. Hierdoor kan eigenlijk alleen bij de annuïteiten of de lineaire hypotheek de hypotheekrente nog afgetrokken worden. Omdat er bij deze hypotheekvormen tijdens de looptijd van de hypotheek wordt afgelost en niet in 1 keer aan het einde van de looptijd), neemt de fiscale aftrekmogelijkheid over de te betalen rente steeds verder af.

De verplichting om de gehele hypotheek annuitair of lineair af te lossen geldt ook voor mensen die al vóór 2013 een hypotheek hadden en deze hypotheek willen verhogen met gebruikmaking van hypotheekrenteaftrek. Voor hen geldt dat de verhoging van de hypotheek eveneens verplicht annuitair of lineair afgelost moet worden om in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek te komen.

Zoals aangegeven, bestaat de hypotheek maandlast in het begin van de looptijd met name uit hypotheekrente en aan het eind van de looptijd met name uit aflossing. Dit houdt in dat je bij een annuïteitenhypotheek in het begin een veel groter deel van de maandlasten terug kunt vorderen van de belasting dan aan het eind. Dus alhoewel de bruto maandlast bij een annuïteitenhypotheek gedurende de looptijd van de (renteperiode van) de hypotheek gelijk blijft, geldt dat niet voor de netto maandlast. De netto maandlast neemt gedurende de looptijd van de hypotheek langzaam toe.

Voor een overzicht van de voordelen en nadelen van de annuïteitenhypotheek, klik hier.
Voor informatie over de belastingen en de annuïteitenhypotheek, klik hier.

Rente annuiteitenhypotheek
periode nhg 60% 80% 100%
1 jaar 2,70% 2,75% 2,85% 3,33%
5 jaar 3,45% 3,55% 3,65% 4,00%
10 jaar 3,61% 3,78% 3,90% 4,11%
15 jaar 3,85% 3,98% 4,06% 4,30%
20 jaar 3,84% 4,05% 4,11% 4,35%
rente per: 30-09-2022
overzicht van alle rentestanden
Meer websites over rente:
Hypotheekrente overzicht
Internetsparen, deposito
Internationale rentes zoals Euribor